2014.04.07

World Urban Forum i Medellin, Colombia

Sveriges Träbyggnadskansli arrangerar i samarbete med Boverket Sveriges utställning vid UN Habitat, World Urban Forum 2014, WUF7, i Medellin, Colombia under temat ”Sweden Innovation for Growing Cities”. I den monter vi ritat vill Sverige marknadsföra kunskap om ansvarsfullt skogsbruk och modern träbyggnadsteknik.

Vårt uppdrag har varit att skapa en utställning med fokus på träarkitektur. Montern presenterar flervånings trähus som ett hållbart alternativ i den urbanisering som pågår för fullt i det vi vant oss vid att kalla för utvecklingsländer eller tredjevärlden. WUF7 pågår mellan den 7 och 11 april. Ytterligare information om WUF7 finns på UN Habitats hemsida.