2015.03.06

Vi har tillsatt Marknadsområdesansvariga

Vi har under hösten 2014 organiserat vårt marknadsarbete i fem marknadsområden. För varje område har nu tillsatts en Marknadsområdesansvarig. Denne ansvarar för att driva marknadsområdets utveckling i linje med utarbetad plan och agera för att nå uppsatta mål. Man är också talesperson för marknadsområdet och ansvarar för dess generella affärserbjudanden och strategiska beslut.

Kulturmiljö & Restaurering – Anders Scherman

Bostäder – Olga Allpere Stintzing

Utbildning & Forskning – Jasmina Jovanović Holm

Kommersiella lokaler – Katja Hillström

Stadsutveckling – Fredrik Ekerhult

Katja och Jasmina kommer tillsammans med Jesper Engström att finnas på plats på MIPIM i Cannes den 10-13 mars.