Fotografiska
2010.05.21

Vi har formgett Fotografiska

Torsdagen den 20 maj invigdes det nya fotografiska museet. Vi har varit hyresgästens arkitekt och utformat utställnings- och föreläsningssalar, konferensrum, publika utrymmen samt museets kontorslokaler.

Fotografiska är beläget i Stora Tullhuset i Stockholm. Museet formgavs ursprungligen av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes under åren 1906-1910. Museet är ett av de större fotografiska museerna i världen.

Premiärutställningen visar fotografier av Anne Leibowitz, Lennart Nilsson, Vee Speers och Joel-Peter Witkin.

Foto: AIX