2013.11.21

”Vart är kartan på väg?” i kulturprogrammet Kobra

Yvan Ikhlef på AIX Arkitekter intervjuas i SVT kring ett forskningsprojekt om kartor: ”Desert Index”. Detta kan ses i avsnitt 7 av kulturprogrammet Kobra med rubriken ”Vart är kartan på väg?” som undersöker kartans makt och framtid i vårt samhälle.

Som en del av AIX utvecklings- och forskningsarbete deltar Yvan i Resources.Lab. Det är en nybildad forskningsgrupp på Kungl. Konsthögskolan, KKH, som är ett internationellt forum för kunskapsproduktion om framtida stadsmiljöer. Forskningsarbetet utvecklar ”Desert Index”, en ny kartläggningsteknik med syfte att förbättra förståelsen av täta urbana miljöer och därmed utveckla strategier för stadsplanering. Tekniken bygger på en blandning av 3d- och landskapsvisualisering. Metodiken har prövats i Kapstaden i Sydafrika för kartläggning av kåkstäder och deras behov.

Länk till programmet på SVT Play

Länk till forskningsarbetet ”Desert Index”