Filip- Håkansson-arkitekt-VICO-certifierad
2013.10.07

Filip Håkansson är nu VICO-certifierad.

Vår BIM-ansvarige, Filip Håkansson, är nu Vico-certifierad.

”Att gå VICO-certifieringskursen gav mig inblick i hur Vico ser på en Revitmodell och vilka konsekvenser det medför till vårt dagliga arbete när vi skapar våra modeller.

Att skicka information från ett program till ett annat går inte alltid smärtfritt men om man har insikt och förståelse för hur mottagarprogrammet fungerar blir det lättare för oss att anpassa vårt arbete för att göra informationsutbytet så enkelt och korrekt som möjligt.

Vi på AIX Arkitekter ser framför oss en möjlighet att kunna använda oss av Vico Takeoff Manager själva för att kunna jämföra olika gestaltningsförslag även med en kostnad och inte enbart estetik och funktion.”

Kv Björnen på Lidingö har med gott resultat använts som pilotprojekt för mängdavtagning och kostnadskalkylering i samarbete med beställaren, Lidingö Stad.