2015.09.30

Vallgossen 14, S:t Görans gymnasium

S:t Görans gymnasium som färdigställdes 1960 och ritades av den modernistiske arkitekten Léonie Geisendorf skall byggas om till studentlägenheter.

Byggnaden är blåklassad vilket innebär att byggnaden anses motsvara kraven för byggnadsminne enligt kulturminneslagen och därmed ”omistlig ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Svenska bostäder har tillsammans med Södergruppen arkitekter och byggnadsantikvarie Claes Reichmann tagit fram ett förslag på ombyggnad där delar av huset skall rustas och återställas till ursprungligt skick.

AIX arkitekter utför nu på uppdrag av Serneke bygg AB bygghandlingar för ca 240 studentlägenheter samt uppehållsrum och kommunikationsytor.