2019.01.17

Valbar framtid? Ett resonemang kring hållbar träbyggnad

Välkommen att lyssna på Alexia Staaf och Karin Löfgren från AIX som den 30 januari deltar i Södertälje Science Week tillsammans med Telge. De kommer bland annat berätta om hur vi med träbyggnad bidrar till en klimatsmart samhällsutveckling. Med utgångspunkt i goda erfarenheter, regionala analyser och lokal utveckling visar de på hur förstärkning av olika parametrar i ett samhälle kan ge effekter som sträcker sig långt utanför tomtgränsen för ett enskilt projekt. Information och anmälan finns på länken till höger.