Upplands Vasby
2010.02.12

Upplands Väsby

Vi har fått fortsatt uppdrag efter parallelluppdraget om stationsområdet i Upplands Väsby. Vi arbetar nu med ett samrådsförslag som kommer vara färdigt under våren. Visionen är en stadsdel med välintegrerat resecentrum, bostäder och kulturhus runt ett samlande torg. Vårt förslag skapar en ny framsida för Väsby med fokus på den mänskliga skalan med nytänkande kring lösningar för kollektivtrafiken.

Vi vann uppdraget med motiveringen: ”den intressantaste lösningen för placering och storlek av torget, stadsmässiga gator, bästa busstrafiklösning och goda exploateringsmöjligheter”.
Illustration: AIX