2013.11.11

Träbyggnadsprojekt i Shanghai

AIX har på uppdrag av Jiao Tong University i Shanghai tagit fram skisser för en stadsplan till ett 80 000 kvm stort Internationellt Exchange Campus.

Projektet innebär också förslag till utformning av ett 15 000 kvm stort Business Center där KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, i Stockholm planerar ett speciellt Swedish Center. Med stöd från European Wood, Skogsindustrierna och Tillväxtverket utarbetas planer för ca 40 000 kvm byggnadsarea som kan konstrueras med utgångspunkt från modern träbyggnadsteknik för flervåningshus. AIX skisser utgår från kontorets egen träbyggnadssystematik med 70 kvm moduler i platta paket som kan transporteras i containrar på oceangående fartyg, tåg och lastbil.

Till projektbeskrivning