2015.09.01

Träbyggnadskväll på AIX

På måndagen den 31/8 anordnade vi en träbyggnadskväll för våra anställda samt inbjudna gäster. Med benämningen ”För att trä är smart och miljön spelar roll” hölls tre intressanta föreläsningar i ämnet.

”Modern industriell träbyggnadsteknik” Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli.

”Wood – a sustainable building material?” Walter Unterrainer, professor vid Aarhus School of Architecture

”Lägre koldioxidutsläpp med trästomme” Ulf Wiklund, utvecklingschef inom miljö på Tyréns

Därefter presenterade Anders Scherman, Magnus Silfverhielm och Lars Johansson AIX engagemang i träbyggnadsfrågor som innefattar såväl traditionell träbyggnadsteknik som tekniskt rationellt träbyggande med möjlighet till prefabricering och industriell hantering.