Detalj trä
2020.01.13

Trä till Borlänge

Vi glädjer oss åt att det nya året börjar med uppdrag för ett träprojekt i Borlänge. Kommunens bostadsbolag Tunabyggen planerar som ett led i sitt arbete med hållbarhet att inleda ett utvecklingsarbete för flerbostadshus med träkonstruktioner. AIX upphandlades i konkurrens. I tilldelningsbeslutet nämns innovations- och samarbetsförmåga samt intresse för byggnadsekonomi som viktiga kriterier för valet av arkitekt.

AIX har under lång tid engagerat sig i de möjligheter till god arkitektur som finns i modern träbyggnadsteknik. Vi har gestaltat ett stort antal byggnader med utgångspunkt från kännedom om trä. Hus för olika byggnadsprogram som t ex. hotell, sporthallar och flerbostadshus. Trä förkommer nästan alltid i äldre byggnader. Intresset för trä är därför starkt förknippat med AIX varumärke. Det lyfter fram kunskapen om äldre byggnader och återbruk som ett för en hållbar samhällsutveckling viktigt kunskapsområde.