2016.09.05

Terminstart på KMH:s nya campus

Kungliga Musikhögskolan har länge längtat efter en modern och inspirerande miljö för sin verksamhet, ett nytt och värdigt hem med egen identitet. Nu står KMH:s campus klart och studenterna får äntligen flytta in i sina nya lokaler – världens modernaste musikhögskola.

Med KMH har vi velat skapa en vacker, funktionell och inspirerande musikhögskola som samverkar med den kringliggande stadsbilden och utgör en levande mötesplats för studenter och allmänhet. En modern musikhögskola ställer höga tekniska krav på klangbehandling och ljudisolering vilket har påverkat byggnadernas invändiga utformning. Samtidigt ska hänsyn tas till det befintliga, byggnadsminnesförklarade stalletablissemanget. Som arkitektoniskt uttryck har vi arbetat med begreppen rytm, musikverkstad och guldskimrande mässing – teman som går igen bland annat i materialval och fasadgestaltning.

Huvudbyggnaden med sitt guldskimrande glasskal är öppen och interagerar med omvärlden. Här ryms bland annat fyra publika konsertsalar, övningsrum, studios med kontrollrum och undervisningsrum. Flygelbyggnaden mot Stockholms Stadion och Lidingövägen inrymmer de flesta övningsrummen, körsalen, studenternas experimentsal, den så kallade Svarta lådan, samt undervisningsrum. Tillsammans inlemmar dessa byggnader den byggnadsminnesmärkta stallanläggningen och bildar en helhet där det gamla och nya berikar varandra.

Vägledande vid planeringen har varit en klar och tydlig struktur med fokus på entréhallen, husets hjärta. Rummet är en förlängning av Brahegatan och utgör huvudkommunikation till lokalerna. Här finns bland annat foajéer till salarna, restaurang samt entré till den gamla stallbyggnaden med det nyinflyttade biblioteket.

Inom skolan finns fyra publika konsertsalar som gestaltats med utgångspunkt i olika musikkaraktärer. Allmänheten kommer att välkomnas till de öppna delarna på campus. Gratiskonserter är planerade i princip dagligen från och med den 1 september. Man kan även besöka restaurang Oktav som ryms i glashuset för en lunch eller eftermiddagsfika.

Vi är glada och stolta över att ha bidragit till detta efterlängtade tillskott i staden. KMH:s campus blir ett viktigt landmärke i hörnet Vallhallavägen/Lidingövägen. Ett öppet, modernt och vackert högskolecampus som kommer att bli en ny kulturscen och publik ikon i Stockholm, inbjudande för såväl studenter som allmänhet.


Filmen har tagits fram i samarbete med AIX, KMH, Akademiska Hus och NCC av Ace Media Group AB.