Projekt
Beställare
ort

Se filmen om Gustaf Vasa-projektet. Gustaf Vasa stod klar 1906 för att hysa den nya stora församlingen i den då nybyggda stadsdelen Vasastaden. Nu... Läs mer