Projekt
Beställare
ort

Byggprocessen lika energikrävande som 50 års drift. Bygg- och anläggningsprocessen för ett nytt flerbostadshus påverkar klimatet ungefär lika mycket som driften under... Läs mer