Projekt
Beställare
ort

AIX är engagerade i nya Sture. AIX är ett av fem arkitektkontor som medverkar i omdaningen av Sturekvarteret. Vi arbetar med Sturebadet och Bångska... Läs mer