Storkyrkan
2009.10.06

Storkyrkan inför det kungliga bröllopet

VARSAM RENOVERING AV INTERIÖREN
Kyrkans interiör är mycket smutsig och sliten. Nu har medel beviljats och interiören skall försiktigt renoveras och varsamt rengöras. Sedan tidigare har vi tagit fram förslag på ny förbättrad belysning i mittgången vilket nu projekterats färdigt och kommer att genomföras under våren 2010. Kyrkan kommer att hållas stängd från 11 januari till slutet på april. Arbetet ska vara klart till kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop i juni 2010. AIX projekterar och vägleder församlingen i detta projekt.

För specialistkompetenser samarbetar vi med Michael Brantsjö, målerikonsult, Stockholms målerikonservering AB genom Ewa Björdell och Lars Alm & Co elkonsultbyrå genom Stig Djerf.

Foto: Åke E:son Lindman/AIX