Drottningholm
2009.05.12

Slottsarkitekt Drottningholms slott

VÅR MEDARBETARE ERLAND MONTGOMERY, ARKITEKT SAR/MSA, ÄR NYUTNÄMND SLOTTSARKITEKT FÖR DROTTNINGHOLMS SLOTT
Drottningholms slott byggdes mellan åren 1662-99 och arkitekt var Nicodemus Tessin d.ä. vars son Nicodemus Tessin d.y. fortsatte arbetet med slottets inredningar och anläggning av parken efter pappans död. Sedan 1981 har den svenska kungafamiljen sitt hem på slottet. 1935 blev Drottningholms slott statligt byggnadsminne. 1991 togs slottet med omgivningar, Drottningholms slottsteater och Kina slott upp på FN-organet Unescos världsarvslista. Stora delar av slottet visas för allmänheten. Erland Montgomery, som sedan tidigare är husarkitekt för Kungliga Dramatiska Teatern, är förordnad som slottsarkitekt för Drottningholms slott på sex år. Sedan 1999 då nyligen bortgångna Jan Lisinski, AIX, blev slottsarkitekt, har Erland varit knuten till Drottningholm, först som handläggare, senare som vikarierande slottsarkitekt och nu som ordinarie slottsarkitekt.

Foto: Åke E:son Lindman