2013.12.16

Skönhetspris till Balingsnässkolan

Huddinge kommun har beslutat att ge 2013 års skönhetspris till Balingsnässkolan. Den projekterades efter en vunnen parallellskiss och uppfördes 2002-04 med NCC som generalentreprenör. Balingsnässkolan är en F-9-skola med ca 550 elever och en bruttoarea på 7900 kvm.

Byggnaden ligger i gränszonen mellan stad och land, och den är inpassad i starkt kuperad naturmark. Anläggningen är uppförd av betongelement på en speciell installationsgrund och de tekniska installationerna är till största delen dolda.

Kommunens planeringsansvarige under programarbetet blev senare rektor för skolan. Centralt i pedagogiken ligger den s.k. ”helhjärnade skolan”, där olika ämnen korsbefruktar varandra i undervisningen. Det är avläsbart i byggnadens hjärta, foajérummet vid entrén.

”Att byggnaden får detta pris nästan tio år efter att den färdigställts känns väldigt roligt och tyder på att vi lyckats skapa en hållbar design och funktion.” säger Mats Duvnäs som var handläggande arkitekt i projektet.

Huddinge skönhetsråds motivering:

Skolan är vackert inplacerad i terrängen med sina sju sammanbyggda men tydliga byggnadskroppar. Byggnadens flexibilitet ger möjligheter till olika sätt att organisera verksamheten samtidigt som eleverna har tydliga hemvisten. Utformningen har skett i nära och lyckosam samverkan mellan förvaltaren, arkitekter och konstnär samt företrädare för verksamheten. Fasadutformningen är spännande med sina färginslag såväl på skolan som på den fristående gymnastikbyggnaden. Skolan är luftig och generös och med närhet till naturen – en god helhetsmiljö. Skolan startade 2004 och den ägs och förvaltas av Huge Fastigheter AB. Arkitekt är AIX Arkitekter efter en detaljplan av Huddinge kommun.

Foto: Stig Almqvist resp. Lars Grönwall