2016.04.25

Lyckade byggprojekt inom kommuner och landsting

Förra veckan föreläste AIX delägare Jesper Engström vid en intressant heldagsworkshop initierad av SKL om kvalitet och estetiska värden i byggprojekt. Workshopen kommer även resultera i en skrift. Jesper berättade om det lyckade projektet Rudboda Skola på Lidingö och framhävde vikten av de mjuka värdena för en lyckad samarbetsprocess: ett gott ledarskap som tillvaratar allas kompetens, engagemang, kontinuerlig kommunikation och ömsesidig tillit.
– Vi arbetar med målsättningen att skapa levande rum. För att åstadkomma stimulerande lärmiljöer som inspirerar både elever och lärare krävs lyhördhet och nyfikenhet inför skolans behov. Och att verksamheten ges möjlighet att blomstra genom rumslig variation, säger Jesper.