2013.09.11

Seminarium om Kv Blästern 14

Den 10 september deltog AIX i ett halvdagsseminarium om Kv Blästern 14 som arrangerades av fastighetsägaren GE Real Estate.

Fastigheten innehåller ett kontors- och lagerhus från 1930, med Sigurd Lewerentz som arkitekt, och ett kontorshus på gården från början av 1990-talet, ritat av arkitektkontoret Alenius, Silfverhielm, Åhlund.

På seminariet, som fungerade som en del i ett utökat samråd inför ny detaljplan för fastigheten, presenterade AIX sitt arbete med att ta fram ett förslag till ombyggnad och restaurering av de kultur- och arkitekturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Syftet med planen är att både Lewerentz magasin och kontorshuset från 1990-talet ska byggas om till bostäder. Det välbesökta seminariet hölls i Stockholms Byggnadsförenings lokaler.