2015.03.31

Sankta Ragnhilds kyrka återinvigd

I söndags återinvigdes Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje efter att ha varit stängd för renovering och ombyggnad sedan januari 2014. Uppdraget fick vi efter en parallellskiss 2010. Kyrkan som har murar från medeltiden har nu varsamt anpassats till kraven från dagens verksamhet.

Detta har bland annat inneburit stora tillgänglighetsförbättringar genom tillägg och omdisponering för arbetsrum, förberedelserum och rymligt toalettrum, nya bänkar, förbättring av belysning, ny textilförvaring, och renovering och rengöring av äldre inredning. Utöver nya kormöbler har ett barnkapell iordningställts för att ta vara på de yngsta besökarna. Alla ska känna sig välkomna.

”Att ha fått se in under golven och in i vår historias lämningar gör att jag känner respekt och vördnad. Jag tackar för förtroendet och önskar er en fin framtid i S:ta Ragnhilds kyrka” säger Mona Lantzourakis som varit ansvarig arkitekt i projektet.