Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Samarbetspartners och färdplaner

Våra egna hållbarhetsstrateger bistår och jobbar parallellt för nya samarbeten och kunskapsutbyten med sin expertis om metoder och certifieringar, både internt för att sprida kunskap mellan projekt och externt så att en kund alltid för tillgång till relevant erfarenhet inom sitt specifika projekt. Ett exempel är vår kunskap och stora praktiska erfarenhet av träbyggnad som metod som vi sprider genom nätverken TränätverkA samt Föreningen Trästad. Även vårt engagemang i Lokal Färdplan Malmö 2030 och i Uppsalas klimatprotokoll är praktiskt initiativ där AIX delar kunskap.

Dressyrhallen Rosersberg

Nätverk vi arbetar aktivt i

Sweden Green Building Council (SGBC)  
Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)                 
Färdplan 2045 Sveriges byggindustrier (Fossilfritt Sverige)  
TränätverkA 
Föreningen Trästad  
Architect Declare 
Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild
Uppsala Klimatprotokoll

Tjänster och certifieringar 

Miljöbyggnad som certifierad ansvarig, BREEAM, City Lab, Leed, Svanen, Greenbuilding, NollCo2, Dagsljusberäkningar, Solstudier, Massaanalyser, Livscykelanalyser (LCA), Barnkonsekvensanalyser, Bas-P, Tillgänglighetssakkunnig (TIL), Certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).

AIX är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifieringen skapar ett tydligt ramverk för vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete och hjälper oss att hålla kursen när vi fortsätter utveckla våra arbetssätt.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.