2015.05.05

ROT-priset 2015

Både Stockholms centralstation och Västertorn på Riddarholmen har nominerats till ROT-priset 2015. Vi har varit medverkande antikvarier i båda dessa projekt där bibehållande av befintliga kulturvärden varit en central del av uppdraget.

ROT-priset stiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset kom till för att främja och uppmuntra ombyggande i Stockholm och det ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

I år tävlar sex byggnader om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på Kulturhuset den 29 maj.

Centralstationen är dessutom nominerad till ”Årets Stockholmsbyggnad 2015”.