Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

ResursHUShållning

ResursHUShållning

Vår hållning till arkitektur är att allt vi gör är tillägg och förändringar i en befintlig miljö. Även nybyggnader blir tillägg i vår existerande värld. Det befintliga är en resurs att förvalta och förädla.

Trappan illustrerar vår hållning och omfattar hela spannet från förlängning av en byggnads eller stadsplans liv till nyproduktion. Ju längre upp i trappan, desto mer resurser krävs. Vi optimerar projekten för att hitta den mest effektiva och hållbara lösningen. Ibland behöver vi ta ett steg upp i trappan för att möjliggöra större utveckling och effekt på ett lägre trappsteg. Målet är att resultatet av en åtgärd skall utföras med så låg förbrukning av resurser som möjligt, ResursHUShållning.

1. Förlänga

Det mest resurssnåla är att behålla en byggnad som den är. Därför undersöker vi hur vi kan förlänga husets livslängd, samtidigt som vi vårdar och förstärker byggnadens arkitektur och användbarhet så att den kan åldras med värdighet.

2. Återanvända

Det byggda behåller sin funktion och de åtgärder som behövs för att t.ex. förbättra logistiken eller nå nya effekter i byggnadsprogrammet görs med små men effektfulla ingrepp.

3. Återbruka

När material behöver tillföras tas detta i första hand från byggnaden själv och i andra hand från andra projekt eller materialbanker. Ju mindre materialet behöver bearbetas desto mindre klimatpåverkan.

4. Förnya

Att transformera är att programmera om en byggnad. Genom att bygga om och göra tillägg med låg miljöpåverkan kan byggnaden ges nya funktioner och dess livslängd förlängas.

5. Börja om

Vi bygger nytt när behov finns – ett noga avvägt tillägg i den byggnadsmassa vi redan har, gärna tillbyggnad eller påbyggnad och alltid med tanke på långt liv, funktionalitet, återbrukbarhet och med minimerat klimat- och energiavtryck.

Efter att ha räknat igenom ett antal projekt med avseende på utsläpp av klimatgaser inser vi tillsammans med många kolleger och beställare att vi inte kommer nå våra klimatmål om vi fortsätter att ta av ändliga resurser för att bygga nytt oavsett hur mycket vi sänker klimatavtrycket med optimerade materialval.

Nybyggnation resulterar i utsläpp och just nu behöver vi istället hämta in koldioxid. Vi behöver analysera alternativ som transformerat det redan byggda och vi måste arbeta med materialbanker och återbruk samt förlängning av byggnaders livslängd. AIX har årligen ca 300 projekt och över hälften av dessa är ombyggnad eller tillbyggnadsprojekt. Vi har därför sedan länge en mycket bred och kreativ kompetens att erbjuda kring ”vidarebruk” av de byggnader vi redan har.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.