2015.10.02

Restaureringsarkitekt Stockholms slott

Vår medarbetare Anders Scherman har utsetts till SFV:s restaureringsarkitekt för Stockholms slotts fasader.

Uppdraget innebär att utifrån ett fastställt restaureringsdirektiv som generalkonsult genomföra detaljprojektering och uppföljning av den pågående fasadrestaureringen. Direktivet baseras på slottets betydelse som landets främsta arkitekturmonument och dess 250-åriga tradition som statsöverhuvudets residens. Målsättningen är att inte åtgärda mer än nödvändigt för att bevara fasadernas arkitektoniska skärpa. Arkitekturens former och detaljrikedom ska prioriteras framför materialens autenticitet. Vittrade detaljer och former som gått förlorade kan då behöva ersättas eller rekonstrueras. Vår uppgift blir att göra dessa val utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Uppdraget är på 6 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år.

Foto: ”Stockholms slott karyatider 2011” av Holger Ellgaard