S:ta Ragnhild
2010.02.03

Renovering av S:ta Ragnhilds kyrka

Av fyra inbjudna arkitektkontor valdes vi, efter en parallellskiss, att utveckla den fina miljön i S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje, Strängnäs stift.

Med vår erfarenhet och kunskap om kyrkomiljöer samt våra skisser kring rörelsemönster, grupperingar, belysning, tillgänglighet och praktiska behov tilldelades vi uppdraget att förnya kyrkorummet. Församlingens arbete mitt i staden utvecklas ständigt och det finns önskemål om att tillmötesgå flera verksamhetsanknutna behov i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet medan tornet är från början av 1900-talet. Kyrkan har utvecklats från att ha varit en medeltida liten sockenkyrka till dagens treskeppiga basilika med gravkor.

Foto: AIX