2016.08.18

Renovering av Kyrkpaviljongen på Drottningholm

Vid Teaterplan mellan Drottningholms Slott och Slottsteatern finns fyra paviljonger. De två östra paviljongerna uppfördes som bostäder åt hovfunktionärer på 1760-talet. Under våren 2016 har en lägenhet i den s.k. Kyrkpaviljongen närmast slottet genomgått en varsam renovering. Statens fastighetsverk förvaltar Kyrkpaviljongen, som ingår i det statliga byggnadsminnet Drottningholm.

Lägenhetens planlösning är välbevarad med vackra rumssamband och bevarade kakelugnar, snickerier och bröstningspaneler. Traditionella målningsmaterial så som lim, linolje- och emulsionsfärg har använts vid ommålningen. Kök och badrum har förnyats, och el- och datainstallationer förts fram till dagens behov av säkerhet och användbarhet. Installationer har i största möjliga mån dolts, till exempel genom att utnyttja utrymme i golv där plankor lyfts och sedan lagts tillbaka på plats. Resultatet är en helhet som förmedlar både en rik historia och tidlösa upplevelsevärden.