2016.06.13

Rädda världen – bygg i trä

AIX-medarbetaren, arkitekten och professorn Magnus Silfverhielm har medverkat i en podcast om träbyggande som framtidens metod. Att bygga prefabricerat i trä går snabbare, generar mindre spill och färre transporter än traditionellt byggande. Träbyggande är det mest klimatsmarta byggnadsalternativet och har till och med bättre hållfast mot bränder och jordbävningar än betong och stål, menar Magnus. Allt från flervåningshus till broar går att bygga i trä, men vi behöver få ut budskapet till hela branschen.

Podcasten är den femte i serien Fastighet i fokus i regi av Fastighet & Bostadsrätt. Medverkar gör också Johan Åhlén från Moelven Töreboda, Hans Åkesson från Setragroup Plusshus och Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä&Teknik på Svenska Mässan i Göteborg.

Klicka här för att läsa artikeln och lyssna på podcasten om träbyggande.