Vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer fungerar som ett praktiskt instrument för underhåll inom respektive förvaltning. Det ger långsiktiga riktlinjer för framtida vårdinsatser såväl som det dagliga underhållet. Dokumentet innehåller ofta en historik, en beskrivning av anläggningen, en kulturhistorisk värdebeskrivning, skydd i lagstiftning och vilka särskilda vårdkrav som finns.

En vård- och underhållsplan liknar vårdprogrammet till sin form men redovisar även objektets status. Den kan innehålla åtgärdsbehov, tidsbestämda underhållsintervaller och kostnadskalkyler.

AIX har utfört många vårdprogram och vård- och underhållsplaner varav projekten nedan är ett urval.

Projekt
Beställare
ort
Jernhusen stationer AB
Stockholm
Riksdagsförvaltningen
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Statens fastighetsverk
Drottningholm
Statens fastighetsverk genom HOS Arkitekter
Strängnäs
Statens fastighetsverk genom Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Stockholm
Statens fastighetsverk
Vilnius, Litauen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ekerö
Saltsjöbadens församling
Saltsjöbaden