Vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer fungerar som ett praktiskt instrument för underhåll inom respektive förvaltning. Det ger långsiktiga riktlinjer för framtida vårdinsatser såväl som det dagliga underhållet. Dokumentet innehåller ofta en historik, en beskrivning av anläggningen, en kulturhistorisk värdebeskrivning, skydd i lagstiftning och vilka särskilda vårdkrav som finns.

En vård- och underhållsplan liknar vårdprogrammet till sin form men redovisar även objektets status. Den kan innehålla åtgärdsbehov, tidsbestämda underhållsintervaller och kostnadskalkyler.

AIX har utfört många vårdprogram och vård- och underhållsplaner varav projekten nedan är ett urval.

Projekt
Beställare
ort

Kungliga väntsalen. För det framtida nyttjandet av den kungliga väntsalen har AIX på uppdrag av Jernhusen Stationer AB tagit fram ett... Läs mer

Jernhusen stationer AB
Stockholm

Riksdagshusen. AIX Arkitekter har under 2008-2012 tagit fram ett vårdprogram för riksdagsbyggnaderna på uppdrag av... Läs mer

Riksdagsförvaltningen
Stockholm

Gamla Kronobageriet. Kronobageriet på Sibyllegatan är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. Byggnadens två äldsta delar... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Drottningholms slottspark. Drottningholms slottsområde är en av landets främsta historiska miljöer med bevarade trädgårdsanläggningar... Läs mer

Statens fastighetsverk
Drottningholm

Gripsholms slott. AIX antikvarier har som underkonsulter till slottsarkitekt Jakob Strömholm på HOS Arkitekter arbetat med framtagande... Läs mer

Statens fastighetsverk genom HOS Arkitekter
Strängnäs

Skeppsholmsbron. AIX har, som underkonsult till husarkitekt Anders Jönsson på AJ Landskapsarkitekter AB, tagit fram ett vårdprogram... Läs mer

Statens fastighetsverk genom Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Stockholm

Bergianska trädgården. Ett vårdprogram för Bergianska trädgården togs fram 2010. När byggnaderna Bleket och Professorsvillan härefter... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Carl Eldhs Ateljé. Carl Eldh (1873-1954) tillhör en av de mest inflytelserika svenska skulptörerna från 1900-talets första hälft och... Läs mer

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Stockholm

Sv. Ambassad, Vilnius. Ambassadanläggningen förvaltas av Statens fastighetsverk och på deras uppdrag har AIX utarbetat ett vårprogram... Läs mer

Statens fastighetsverk
Vilnius, Litauen

Villa Erskine. Villa Erskine, ritad av och uppförd som bostadshus för arkitekt Ralph Erskine, stod färdig för inflyttning 1963.... Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län
Ekerö

Uppenbarelsekyrkan. Uppenbarelsekyrkan invigdes 1913 och var en gåva från Knut och Alice Wallenberg till Saltsjöbadens församling.... Läs mer

Saltsjöbadens församling
Saltsjöbaden