• Projekt / Antikvariska uppdrag / Vårdprogram

 • Vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer fungerar som ett praktiskt instrument för underhåll inom respektive förvaltning. Det ger långsiktiga riktlinjer för framtida vårdinsatser såväl som det dagliga underhållet. Dokumentet innehåller ofta en historik, en beskrivning av anläggningen, en kulturhistorisk värdebeskrivning, skydd i lagstiftning och vilka särskilda vårdkrav som finns.

  En vård- och underhållsplan liknar vårdprogrammet till sin form men redovisar även objektets status. Den kan innehålla åtgärdsbehov, tidsbestämda underhållsintervaller och kostnadskalkyler.

  AIX har utfört många vårdprogram och vård- och underhållsplaner varav projekten nedan är ett urval.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Jernhusen stationer AB
  Stockholm
  Riksdagsförvaltningen
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Drottningholm
  Statens fastighetsverk genom HOS Arkitekter
  Strängnäs
  Statens fastighetsverk genom Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Ekerö
  Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Vilnius, Litauen
  Länsstyrelsen i Stockholms län
  Ekerö
  Saltsjöbadens församling
  Saltsjöbaden