• Projekt / Teaterteknik

 • Projekt
  Beställare
  ort
  KMH
  Stockholm
  Stavanger Kommun genom ”Nytt konserthus i Stavanger”
  Stavanger, Norge
  Stiftelsen Skansen
  Stockholm
  Kungliga Musikhögskolan
  Stockholm
  Odense kommun genom C.F.Møller
  Odense, Danmark
  Higab
  Götaplatsen, Göteborg
  Teaterhögskolan/Akademiska Hus
  Stockholm
  Botkyrka kommun, genom Tyréns Temaplan
  Botkyrka
  Kärnfastigheter
  Helsingborg
  Halmstad kommun
  Halmstad
  Kungsbacka kommun
  Kungsbacka
  Kärnfastigheter
  Helsingborg
  Kärnfastigheter
  Helsingborg
  Dramatiska Institutet/Akademiska Hus
  Stockholm
  Akademiska Hus i Stockholm AB
  Stockholm