Projekt
Beställare
ort
Higab (Göteborgs stads fastighetsbolag)
Göteborg
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Gustaf Vasa församling, FSN
Stockholm
Statens fastighetsverk
Uppsala
Statens fastighetsverk
Ekerö
Jernhusen
Stockholm
Fastighetskontoret
Stockholm
Serneke bygg AB
Kungsholmen, Stockholm
Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Akasia genom Ramböll Norge AS
Bergen, Norge
Södertälje församling
Södertälje
Statens fastighetsverk och Statens Maritima Muséer
Djurgården, Stockholm
Higab
Götaplatsen, Göteborg
Brf Fågelbärsträdet
Stockholm
Statens fastighetsverk och Statens historiska muséer
Stockholm
Statens Fastighetsverk
Rosersberg, Sigtuna kommun
Statens fastighetsverk
Ekerö, Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Brf Vattuormen 26
Stockholm
GE Capital Real Estate
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Lidingö stad
Stockholm