Kulturmiljön är en betydelsefull tillgång och en resurs att bygga vidare på. En kulturmiljöanalys (KMA) beskriver utifrån ett större perspektiv ett områdes historia, nuläge och kulturhistoriska värdebärare. Värdebärare kan till exempel vara landskapsrum, bebyggelse eller viktiga siktlinjer. Kulturmiljöanalysen beskriver vad dagens miljö berättar om ett områdes utveckling, vilka karaktärsdrag i landskapet som har ett särskilt värde, om de kan utvecklas, och vilka ändringar de tål.

En KMA utgör ett viktigt kunskapsunderlag i den fysiska planeringen och bidrar till att hänsyn tas till ett områdes kulturhistoriskt värdefulla delar. Nedan visas ett urval av de kulturmiljöanalyser AIX utfört.

Projekt
Beställare
ort

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya... Läs mer

Profi AB
Stockholm

Kungliga Operan. AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av flera underlag i en... Läs mer

Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm

Tegelbruket 4. Kvarteret Tegelbruket 4 ligger intill Fleminggatan på Kungsholmen. Fastigheten inrymmer idag S:t Eriks ögonsjukhus... Läs mer

Locum AB genom Norconsult AB
Stockholm

Kv. Gillet 1, Torshälla. I samband med en pågående detaljplaneprocess har AIX Arkitekter tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att... Läs mer

Eskilstuna kommun
Torshälla

Kv. Överkikaren 30. Inför en ombyggnad av kv. Överkikaren 30 har AIX byggnadsantikvarier utfört en kulturmiljöanalys av området kring... Läs mer

Slussgården
Stockholm

Nystavaren och Valören. AIX Arkitekter har tagit fram två separata kulturmiljöanalyser för två platser i Eskilstuna stad – kv.... Läs mer

Norconsult AB
Eskilstuna

Saltsjöbanan. AIX byggnadsantikvarier har på uppdrag av GRID Arkitektur genomfört en kulturmiljöanalys av Saltsjöbanans... Läs mer

Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
Nacka

Dalarö Strand hotell. Dalarö hotell ligger på södra Dalarö, invid färjelägret med trafik mot Ornö. Värdshusverksamhet har funnits... Läs mer

Haninge kommun
Dalarö, Haninge

Kabelverket. I kvarteret Kabelverket 2 finns LM Ericssons tidigare kabelfabrik. Fabriken var verksam från 1910-talet fram till... Läs mer

JM AB
Stockholm

Roslags-Näsby. På uppdrag av Täby kommun har AIX utfört en antikvarisk utredning av fem byggnader i västra Roslags-Näsby.... Läs mer

Täby kommun
Täby

Lidingöbanan. AIX Arkitekter har inför den planerade upprustningen och moderniseringen av Lidingöbanan genomfört en... Läs mer

SL genom Ramböll
Lidingö

Lappkärrsberget. Bristen på både studentbostäder och mark att bygga på är påtaglig i Stockholm. På grund av detta planeras... Läs mer

EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm

Danderyds kajer. På uppdrag av Norconsult AB och genom Forsen projekt projektledning har AIX gjort en antikvarisk utredning av... Läs mer

Norconsult AB, genom Forsen projekt projektledning, på uppdrag av Danderyds kommun
Danderyd

Årsta havsbad. Småstugeområdet Årsta havsbad planerades av Sven Wallander för HSB som en enhetlig miljö med enkla funkisstugor i... Läs mer

Haninge kommun
Haninge