• Projekt / Antikvariska uppdrag / Kulturmiljöanalys

 • Kulturmiljön är en betydelsefull tillgång och en resurs att bygga vidare på. En kulturmiljöanalys (KMA) beskriver utifrån ett större perspektiv ett områdes historia, nuläge och kulturhistoriska värdebärare. Värdebärare kan till exempel vara landskapsrum, bebyggelse eller viktiga siktlinjer. Kulturmiljöanalysen beskriver vad dagens miljö berättar om ett områdes utveckling, vilka karaktärsdrag i landskapet som har ett särskilt värde, om de kan utvecklas, och vilka ändringar de tål.

  En KMA utgör ett viktigt kunskapsunderlag i den fysiska planeringen och bidrar till att hänsyn tas till ett områdes kulturhistoriskt värdefulla delar. Nedan visas ett urval av de kulturmiljöanalyser AIX utfört.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Eskilstuna kommun
  Torshälla
  Slussgården
  Stockholm
  Norconsult AB
  Eskilstuna
  Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
  Nacka
  Haninge kommun
  Dalarö, Haninge
  JM AB
  Stockholm
  Täby kommun
  Täby
  SL genom Ramböll
  Lidingö
  EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
  Stockholm
  Norconsult AB, genom Forsen projekt projektledning, på uppdrag av Danderyds kommun
  Danderyd
  Haninge kommun
  Haninge