Kulturmiljön är en betydelsefull tillgång och en resurs att bygga vidare på. En kulturmiljöanalys (KMA) beskriver utifrån ett större perspektiv ett områdes historia, nuläge och kulturhistoriska värdebärare. Värdebärare kan till exempel vara landskapsrum, bebyggelse eller viktiga siktlinjer. Kulturmiljöanalysen beskriver vad dagens miljö berättar om ett områdes utveckling, vilka karaktärsdrag i landskapet som har ett särskilt värde, om de kan utvecklas, och vilka ändringar de tål.

En KMA utgör ett viktigt kunskapsunderlag i den fysiska planeringen och bidrar till att hänsyn tas till ett områdes kulturhistoriskt värdefulla delar. Nedan visas ett urval av de kulturmiljöanalyser AIX utfört.

Projekt
Beställare
ort
Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm
Locum AB genom Norconsult AB
Stockholm
Eskilstuna kommun
Torshälla
Slussgården
Stockholm
Norconsult AB
Eskilstuna
Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
Nacka
Haninge kommun
Dalarö, Haninge
JM AB
Stockholm
Täby kommun
Täby
SL genom Ramböll
Lidingö
EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm
Norconsult AB, genom Forsen projekt projektledning, på uppdrag av Danderyds kommun
Danderyd
Haninge kommun
Haninge