• Projekt / Antikvariska uppdrag / Konsekvensbeskrivning

 • En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En AKB visar hur förslaget påverkar de värden som redovisas i den antikvariska förundersökningen eller liknande värderande dokument.

  En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tar ett större grepp och visar hur en planerad exploatering eller ett förslag påverkar en plats ur miljösynpunkt. Förslagets påverkan på kulturmiljön kan ingå som en bedömningspunkt. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån de aspekter som lyfts fram i tidigare värderande skrivningar.

  AIX har tagit fram flera konsekvensbeskrivningar varav ett urval visas här nedan.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Svenska Filminstitutet
  Stockholm
  Haninge kommun
  Dalarö, Haninge
  GE Real Estate / Kungsleden
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
  Stockholm
  Anticimex
  Stockholm
  AB Stadsholmen
  Stockholm
  Fabege Storstockholm AB
  Stockholm