En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En AKB visar hur förslaget påverkar de värden som redovisas i den antikvariska förundersökningen eller liknande värderande dokument.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tar ett större grepp och visar hur en planerad exploatering eller ett förslag påverkar en plats ur miljösynpunkt. Förslagets påverkan på kulturmiljön kan ingå som en bedömningspunkt. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån de aspekter som lyfts fram i tidigare värderande skrivningar.

AIX har tagit fram flera konsekvensbeskrivningar varav ett urval visas här nedan.

Projekt
Beställare
ort
Svenska Filminstitutet
Stockholm
Haninge kommun
Dalarö, Haninge
GE Real Estate / Kungsleden
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm
Anticimex
Stockholm
AB Stadsholmen
Stockholm
Fabege Storstockholm AB
Stockholm