En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En AKB visar hur förslaget påverkar de värden som redovisas i den antikvariska förundersökningen eller liknande värderande dokument.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tar ett större grepp och visar hur en planerad exploatering eller ett förslag påverkar en plats ur miljösynpunkt. Förslagets påverkan på kulturmiljön kan ingå som en bedömningspunkt. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån de aspekter som lyfts fram i tidigare värderande skrivningar.

AIX har tagit fram flera konsekvensbeskrivningar varav ett urval visas här nedan.

Projekt
Beställare
ort

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya... Läs mer

Profi AB
Stockholm

Filmhuset. Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering... Läs mer

Svenska Filminstitutet
Stockholm

Dalarö Strand hotell. Dalarö hotell ligger på södra Dalarö, invid färjelägret med trafik mot Ornö. Värdshusverksamhet har funnits... Läs mer

Haninge kommun
Dalarö, Haninge

Kv Blästern. AIX arbetar sedan hösten 2011 med ett projekt som syftar till att göra en mycket långtgående rekonstruktion av... Läs mer

GE Real Estate / Kungsleden
Stockholm

Gamla Riksarkivet. Gamla Riksarkivet är en av landets bästa bevarade institutionsbyggnader från sent 1800-tal. Husets exteriör och... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Lappkärrsberget. Bristen på både studentbostäder och mark att bygga på är påtaglig i Stockholm. På grund av detta planeras... Läs mer

EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm

Anticimex. Anticimex kontorsbyggnad vid sjön Trekanten i Gröndal är en typisk representant för 1980-talets ambitiösa... Läs mer

Anticimex
Stockholm

Åkeshovs Slott. Orangeriet vid Åkeshovs slott uppfördes på 1740-talet. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman, som arbetade med en... Läs mer

AB Stadsholmen
Stockholm

Luma lampfabrik. Luma lampfabrik vid Hammarby Sjö är ett av landets främsta industriminnen och ett av de första exemplen på... Läs mer

Fabege Storstockholm AB
Stockholm