• Projekt / Inredning

 • Projekt
  Beställare
  ort
  Kungliga Musikhögskolan
  Stockholm
  Sjönära Restauranger AB
  Ekerö
  Stockholms Konserthusstiftelse
  Stockholm
  Inredning: Statens Skolinspektion. Ombyggnad: Fabege
  Stockholm
  Tekniska museet
  Stockholm
  Westander
  Stockholm
  PEW Prins Eugenes Waldemarsudde
  Stockholm
  Statens fastighetsverk och Statens historiska muséer
  Stockholm
  Stockholms Universitet
  Stockholm
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  Uppsala
  Chef Stockholm AB
  Stockholm
  Svenska Filminstitutet
  Stockholm
  Struktur Svenska Kontor AB
  Stockholm
  ACAD
  Stockholm
  Botkyrka kommun, genom Tyréns Temaplan
  Botkyrka
  Svenska Filminstitutet
  Stockholm
  LRF Media Stockholm
  Stockholm