Projekt
Beställare
ort
Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm
Mälardalens högskola
Eskilstuna
Kungliga Musikhögskolan
Stockholm
Sjönära Restauranger AB
Ekerö
Inredning: Statens Skolinspektion. Ombyggnad: Fabege
Stockholm
Tekniska museet
Stockholm
Westander
Stockholm
PEW Prins Eugenes Waldemarsudde
Stockholm
Statens fastighetsverk och Statens historiska muséer
Stockholm
Stockholms Universitet
Stockholm
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala
Chef Stockholm AB
Stockholm
Svenska Filminstitutet
Stockholm
Struktur Svenska Kontor AB
Stockholm
ACAD
Stockholm
Botkyrka kommun, genom Tyréns Temaplan
Botkyrka
Svenska Filminstitutet
Stockholm
LRF Media Stockholm
Stockholm