Projekt
Beställare
ort
Jernhusen
Flemingsberg, Stockholm
SETRA Plusshus
Skellefteå
Jernhusen
Solna
Jernhusen AB
Stockholm
Stockholm Parkering
Hjorthagen, Stockholm
Peab Anläggning
Solna
AB Storstockholms Lokaltrafik
Södertälje
AB Storstockholms Lokaltrafik
Nacka, Stockholm
AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholm
AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholm
Jernhusen AB
Stockholm
Stockholms Gatu- och Fastighetskontor
Stockholm