Projekt
Beställare
ort

Flemingsbergs station. Under somrarna 2018-2020 ska tågsträckningen mellan Stockholms Central och Södra station, den så kallade... Läs mer

Jernhusen
Flemingsberg, Stockholm

Kv Ekorren – Parkeringshus. P-huset i Kv. Ekorren i Skellefteå har blivit K-märkt av kommunen i samband med den nya byggnadsordningen. I... Läs mer

SETRA Plusshus
Skellefteå

Miljöstation i Solna. 2013 öppnade den nya, norra uppgången vid Solna station för pendeltågsresenärer till bland annat Mall of... Läs mer

Jernhusen
Solna

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

P-hus Hjorthagen. När Norra Djurgårdsstaden byggs ut kommer ett flertal parkeringsanläggningar att behövas. De stora bergrummen... Läs mer

Stockholm Parkering
Hjorthagen, Stockholm

Nya Solna station. Solnas nya pendeltågsstation till nationalarenan måste klara att ta emot 24 000 passagerare i timmen. Läs mer

Peab Anläggning
Solna

Södertälje Hamn. Systemhandling för en ny biljetthall och programhandlingar för nya plattformar, gångtunnel, väderskydd och... Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik
Södertälje

Saltsjöbanan. Saltsjöbanan som invigdes 1893 går genom ett flertal kulturhistoriska platser. Vi arbetar med en modernisering av... Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik
Nacka, Stockholm

Tvärbanan Solnagrenen. Befintlig tvärbana har förlängts från Alvik till Solna station. Ett helt nytt gestaltingsprogram utarbetades där... Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholm

Roslagsbanan. Roslagsbanan är Sveriges enda smalspåriga spårväg med reguljär trafik. Banan som är ca 65 km lång och har 39... Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik
Stockholm

Stockholm Central. Centralstationen är ett statligt byggnadsminne med ständigt nya funktionskrav. Planen ska styra förändringarna i... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Sickla Kaj. Uppdraget innebar att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret finna ett adekvat uttryck för en ny sorts central plats... Läs mer

Stockholms Gatu- och Fastighetskontor
Stockholm