AIX byggnadsantikvarier utför flera olika typer av dokumentationsuppdrag, däribland fotodokumentationer och färgundersökningar.

En fotodokumentation kan ingå som en del av en större dokumentation av en byggnad eller en kulturmiljö, men kan även vara ett enskilt uppdrag. Vi samarbetar med fristående arkitekturfotografer, AIX fotograf eller tar egna bilder.

En färgundersökning kan utgöra underlag för återskapande av äldre färgsättning, fungera som inspiration vid ommålning eller tas fram för att ge en fördjupad kunskap kring byggnadens historia. AIX kan även bistå med förslag till kulturhistoriska färgsättningar.

Projekt
Beställare
ort
Jernhusen AB
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Norrmalms stadsdelsförvaltning, genom Topia landskapsarkitekter AB
Stockholm
Sveriges Centralförening för idrottens främjande
Stockholm
Bromma församling
Bromma