AIX byggnadsantikvarier utför flera olika typer av dokumentationsuppdrag, däribland fotodokumentationer och färgundersökningar.

En fotodokumentation kan ingå som en del av en större dokumentation av en byggnad eller en kulturmiljö, men kan även vara ett enskilt uppdrag. Vi samarbetar med fristående arkitekturfotografer, AIX fotograf eller tar egna bilder.

En färgundersökning kan utgöra underlag för återskapande av äldre färgsättning, fungera som inspiration vid ommålning eller tas fram för att ge en fördjupad kunskap kring byggnadens historia. AIX kan även bistå med förslag till kulturhistoriska färgsättningar.

Projekt
Beställare
ort

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Luzette. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Paviljongen i Tegnérlunden. Paviljongen i Tegnérlunden var sedan några decennier färgsatt i mörkbrunt med räckesspjälor i vitt. Inför... Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning, genom Topia landskapsarkitekter AB
Stockholm

C-hallen Tennisstadion. Tennispaviljongen från 1896 är världens äldsta inomhushall för tennis som fortfarande är i bruk. Den uppfördes... Läs mer

Sveriges Centralförening för idrottens främjande
Stockholm

Bromma kyrkas lanternin. Bromma kyrka är en medeltida kyrka med sina äldsta delar i form av ett torn från 1100-talet. AIX har medverkat med... Läs mer

Bromma församling
Bromma