Projekt
Beställare
ort

Kv. Docenten. Kv. Docenten i Uppsalas nya stadsdel Rosendal ska vara representativt för SKB:s filosofi och tradition av... Läs mer

Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Uppsala

Skanstorget. Under 2018 höll Göteborgs stad en markanvisningstävling om utveckling av Skanstorget. Vårt förslag, Emellan och... Läs mer

JM och Almgren Fastigheter
Göteborg

Huvudsta 3:1. AIX har tillsammans med Solna stad och Råsta projektutveckling tagit fram planförslag för 450 nya bostäder i... Läs mer

Råsta Projektutveckling AB
Solna

Kv Ekorren – Bostäder. Vid Nygatan i centrala Skellefteå har vi projekterat bostadshus och parkeringshus av trä, ett 30-tal lägenheter med... Läs mer

Setra Plusshus
Skellefteå

Trägården. Trägården är ett mindre, fyra våningar högt kvarter med 39 små lägenheter och offentliga lokaler i Duved, Åre... Läs mer

Årehus
Duved

Kv Brandstegen 1. Kv. Brandstegen 1 ligger mitt emellan två av södra Stockholms mest populära närförorter, Aspudden och... Läs mer

Besqab
Stockholm

Kv Bofinken. Kvarteret Bofinken är ett nytt bostadshus beläget i Kallhälls centrum. Kallhäll är en av Järfällas utpekade... Läs mer

JM AB
Kallhäll

Brolägdan i Åre. Illustrationer och gestaltning av underlag för träkonstruktioner till bostadshus med 135 lägenheter, parkeringshus... Läs mer

Årehus AB
Åre

Kv Alnen. Kvarteret Alnen 1 i Linköping har hämtat sin inspiration från den befintliga Vasastadens äldre stadsbebyggelse.... Läs mer

AB Stångåstaden
Linköping

S:t Görans gymnasium. Vi utför på uppdrag av Serneke bygg AB bygghandlingar för ca 240 studentlägenheter samt uppehållsrum och... Läs mer

Serneke bygg AB
Kungsholmen, Stockholm

Hornsberg, Kv 1. Efter ett parallellt skissuppdrag åt Stockholms Stad och Seniorgården fick AIX förtroendet att vidareutveckla delar... Läs mer

Seniorgården AB
Stockholm

Södra Värtan, Kv N1. Efter ett parallellt uppdrag för Seniorgården har vi fått förtroendet att vidareutveckla kvarter N1 i Södra... Läs mer

Seniorgården AB
Södra värtan, Stockholm

Kvarnbergsplan. På uppdrag av Veidekke har AIX ritat 171 lägenheter och en förskola. Förutsättningen var att göra yt- och... Läs mer

Veidekke
Huddinge

Kvarnbacken/Väderkvarnen. Ett nytt område med ca 1200 lägenheter skall byggas i Jakobsberg, Söderdalen. AIX har varit med och tagit fram... Läs mer

JM AB
Jakobsberg

Kabelverket. Med förslaget ”Dela & Delta” vann vi projekttävlingen om Kabelverket som arrangerades av Familjebostäder. I... Läs mer

Familjebostäder
Älvsjö, Stockholm

Dalénum, kv. B och C. Nu är inflyttningen klar i bostadskvarteret Tryckregulatorn med sammanlagt 240 hyresbostäder i nya stadsdelen... Läs mer

JM AB och John Mattsson
Lidingö

Kv Vindmöllan. Vindmöllan är det tredje kvarteret som uppförs i utbyggnaden av Söderdalen i Jakobsberg. Kvarteret innehåller ett... Läs mer

JM AB
Jakobsberg, Stockholm

Kv Automaten. Kv Automaten ligger vid Steningeplatsen som kommer att bli en viktig plats i det framtida Linköping. Planerna på ett... Läs mer

Botrygg Bygg AB
Linköping

Kv Klacken. Längs en av Uppsalas esplanader – Vaksalagatan – planerar Uppsalahem nya bostäder. Vi har gjort en programstudie... Läs mer

Uppsalahem AB
Uppsala

Kv Kåbo. Uppsala växer och behovet av billiga bostäder för unga och studerande ökar. AIX har ritat två kvarter med... Läs mer

Uppsalahem
Kåbo, Uppsala

Kv Cementgjuteriet. Kv. Cementgjuteriet i Uppsala innehåller sammanlagt 204 lägenheter fördelat på hyresbostäder, trygghets- och... Läs mer

Uppsalahem
Uppsala

Hammarbyverken 4 och 6. Vi har ritat husen i Hammarby sjöstads bästa läge! På hamnpiren ligger 40 exklusiva bostadsrätter fördelat på... Läs mer

Botrygg Bygg AB
Stockholm

Björnen. Utgångspunkt togs i de boendes behov, potential och möjlighet till flexibilitet. Puts som fasadmaterial och... Läs mer

Lidingö Stad
Lidingö

Agaten. Villatomten i sydvästsluttning omfattades av detaljplan som bara tillät en villa. Byggherren önskade förtäta med... Läs mer

UTC Fastigheter 3 AB
Tyresö kommun, Västra Öringe