• Projekt / Antikvariska uppdrag

 • Byggnadsantikvarien medverkar till att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram. Antikvarien tillför kunskap om bebyggelsens kulturhistoriska värden och hur de tar sig uttryck i det enskilda objektet.

  Våra byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett historiskt perspektiv och arbetar med alla typer av bebyggelsemiljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader. Antikvarisk medverkan, förundersökningar, vårdprogram, vård- och underhållsplaner och olika typer av dokumentationer är vanliga uppdrag. Fler av dem är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt PBL.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Stockholms Fastighetskontor
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen AB
  Stockholm
  City Hotell and Apartments AB
  Solna
  Jernhusen stationer AB
  Stockholm
  Stockholms Konserthusstiftelse
  Stockholm
  Eskilstuna kommun
  Torshälla
  Jernhusen
  Stockholm
  Riksdagsförvaltningen
  Stockholm
  Akademiska hus
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Slussgården
  Stockholm
  Norconsult AB
  Eskilstuna
  Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
  Nacka
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Akademiska Hus och Specialpedagogiska skolmyndigheten
  Konradsberg, Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Drottningholm
  Södra Öknebo pastorat
  Ytterjärna, Södertälje kommun
  Norrmalms stadsdelsförvaltning, genom Topia landskapsarkitekter AB
  Stockholm
  Aberdeen Asset Management
  Södertälje