Byggnadsantikvarien medverkar till att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram. Antikvarien tillför kunskap om bebyggelsens kulturhistoriska värden och hur de tar sig uttryck i det enskilda objektet.

Våra byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett historiskt perspektiv och arbetar med alla typer av bebyggelsemiljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader. Antikvarisk medverkan, förundersökningar, vårdprogram, vård- och underhållsplaner och olika typer av dokumentationer är vanliga uppdrag. Fler av dem är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt PBL.

Projekt
Beställare
ort
Tengbom arkitekter
Stockholm
Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm
Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen AB
Stockholm
City Hotell and Apartments AB
Solna
Jernhusen stationer AB
Stockholm
Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm
Locum AB genom Norconsult AB
Stockholm
Eskilstuna kommun
Torshälla
Jernhusen
Stockholm
Riksdagsförvaltningen
Stockholm
Akademiska hus
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Slussgården
Stockholm
Norconsult AB
Eskilstuna
Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
Nacka
Statens fastighetsverk
Stockholm