Byggnadsantikvarien medverkar till att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram. Antikvarien tillför kunskap om bebyggelsens kulturhistoriska värden och hur de tar sig uttryck i det enskilda objektet.

Våra byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett historiskt perspektiv och arbetar med alla typer av bebyggelsemiljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader. Antikvarisk medverkan, förundersökningar, vårdprogram, vård- och underhållsplaner och olika typer av dokumentationer är vanliga uppdrag. Fler av dem är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt PBL.

Projekt
Beställare
ort

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya... Läs mer

Profi AB
Stockholm

Sture. Projektet kommer innebära ett återskapande av kulturhistoriska värden, ökad offentlighet inuti och kring... Läs mer

ADIA / TAM Group
Stockholm

Östermalms saluhall. Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambitionsnivå beträffande... Läs mer

Tengbom arkitekter
Stockholm

Kungliga Operan. AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av flera underlag i en... Läs mer

Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm

Stenbockska palatset. Vi har utfört uppdraget Antikvarisk medverkan har i samband med invändiga upprustningsarbeten i SBM Stenbockska... Läs mer

Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm

Nationalmuseum. Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018 efter fyra års ombyggnad. AIX har varit antikvariskt ansvariga under... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Nordiska Kompaniet. Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia som handelspalats på Hamngatan i Stockholm. Den stora jugendbyggnaden... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Slakthusområdet, Hus 7 och 8. Slakthusområdet i Stockholm är av samhällshistoriskt värde som ett storskaligt exempel på det tidiga 1900-talets... Läs mer

Stockholms Fastighetskontor
Stockholm

Parkaden. NK:s parkeringshus Parkaden är det enda bevarade parkeringshuset från den stora cityomvandlingen i Stockholm på... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Hedvig Eleonora skola. Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter... Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm

Entréhallen på Centralen. AIX har för Jernhusen projekterat ombyggnaden av entréhallen på Stockholms central med syfte att arkitektoniskt och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Hotel Asplund. Arkitekt Gunnar Asplund ritade anläggningen för Statens bakteriologiska laboratorium som stod klar 1937 i Huvudsta i... Läs mer

City Hotell and Apartments AB
Solna

Kungliga väntsalen. För det framtida nyttjandet av den kungliga väntsalen har AIX på uppdrag av Jernhusen Stationer AB tagit fram ett... Läs mer

Jernhusen stationer AB
Stockholm

Stockholms Konserthus. På uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse arbetar vi med renovering av Stockholms Konserthus. En genomgående... Läs mer

Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm

Tegelbruket 4. Kvarteret Tegelbruket 4 ligger intill Fleminggatan på Kungsholmen. Fastigheten inrymmer idag S:t Eriks ögonsjukhus... Läs mer

Locum AB genom Norconsult AB
Stockholm

Kv. Gillet 1, Torshälla. I samband med en pågående detaljplaneprocess har AIX Arkitekter tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att... Läs mer

Eskilstuna kommun
Torshälla

Boston grill. I Stockholms Central sydvästra hörn huserar sedan januari 2016 restaurangen Boston Grill. Från 1871 fanns i... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Riksdagshusen. AIX Arkitekter har under 2008-2012 tagit fram ett vårdprogram för riksdagsbyggnaderna på uppdrag av... Läs mer

Riksdagsförvaltningen
Stockholm

Byggnadsminnet i KMH. AIX antikvarier har på uppdrag av Akademiska hus sedan 2009 varit engagerade i området kring Kungliga... Läs mer

Akademiska hus
Stockholm

Södra paviljongen. Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Luzette. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Kv. Överkikaren 30. Inför en ombyggnad av kv. Överkikaren 30 har AIX byggnadsantikvarier utfört en kulturmiljöanalys av området kring... Läs mer

Slussgården
Stockholm

Nystavaren och Valören. AIX Arkitekter har tagit fram två separata kulturmiljöanalyser för två platser i Eskilstuna stad – kv.... Läs mer

Norconsult AB
Eskilstuna