Byggnadsantikvarien medverkar till att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram. Antikvarien tillför kunskap om bebyggelsens kulturhistoriska värden och hur de tar sig uttryck i det enskilda objektet.

Våra byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett historiskt perspektiv och arbetar med alla typer av bebyggelsemiljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader. Antikvarisk medverkan, förundersökningar, vårdprogram, vård- och underhållsplaner och olika typer av dokumentationer är vanliga uppdrag. Fler av dem är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt PBL.

Projekt
Beställare
ort

Folkoperan. AIX Arkitekter har på Folkoperans uppdrag omgestaltat salongen från skiss till färdigställande. Den bärande idén... Läs mer

Folkoperan AB
Stockholm

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya... Läs mer

Profi AB
Stockholm

Sture. Projektet kommer innebära ett återskapande av kulturhistoriska värden, ökad offentlighet inuti och kring... Läs mer

ADIA / TAM Group
Stockholm

Östermalms saluhall. Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambitionsnivå beträffande... Läs mer

Tengbom arkitekter
Stockholm

Kungliga Operan. AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av flera underlag i en... Läs mer

Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm

Stenbockska palatset. Vi har utfört uppdraget Antikvarisk medverkan har i samband med invändiga upprustningsarbeten i SBM Stenbockska... Läs mer

Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm

Nationalmuseum. Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018 efter fyra års ombyggnad. AIX har varit antikvariskt ansvariga under... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Nordiska Kompaniet. Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia som handelspalats på Hamngatan i Stockholm. Den stora jugendbyggnaden... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Slakthusområdet, Hus 7 och 8. Slakthusområdet i Stockholm är av samhällshistoriskt värde som ett storskaligt exempel på det tidiga 1900-talets... Läs mer

Stockholms Fastighetskontor
Stockholm

Parkaden. NK:s parkeringshus Parkaden är det enda bevarade parkeringshuset från den stora cityomvandlingen i Stockholm på... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Hedvig Eleonora skola. Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter... Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm

Entréhallen på Centralen. AIX har för Jernhusen projekterat ombyggnaden av entréhallen på Stockholms central med syfte att arkitektoniskt och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Hotel Asplund. Arkitekt Gunnar Asplund ritade anläggningen för Statens bakteriologiska laboratorium som stod klar 1937 i Huvudsta i... Läs mer

City Hotell and Apartments AB
Solna

Kungliga väntsalen. För det framtida nyttjandet av den kungliga väntsalen har AIX på uppdrag av Jernhusen Stationer AB tagit fram ett... Läs mer

Jernhusen stationer AB
Stockholm

Stockholms Konserthus. På uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse arbetar vi med renovering av Stockholms Konserthus. En genomgående... Läs mer

Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm

Tegelbruket 4. Kvarteret Tegelbruket 4 ligger intill Fleminggatan på Kungsholmen. Fastigheten inrymmer idag S:t Eriks ögonsjukhus... Läs mer

Locum AB genom Norconsult AB
Stockholm

Kv. Gillet 1, Torshälla. I samband med en pågående detaljplaneprocess har AIX Arkitekter tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att... Läs mer

Eskilstuna kommun
Torshälla

Boston grill. I Stockholms Central sydvästra hörn huserar sedan januari 2016 restaurangen Boston Grill. Från 1871 fanns i... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Riksdagshusen. AIX Arkitekter har under 2008-2012 tagit fram ett vårdprogram för riksdagsbyggnaderna på uppdrag av... Läs mer

Riksdagsförvaltningen
Stockholm

Byggnadsminnet i KMH. AIX antikvarier har på uppdrag av Akademiska hus sedan 2009 varit engagerade i området kring Kungliga... Läs mer

Akademiska hus
Stockholm

Södra paviljongen. Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Luzette. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Kv. Överkikaren 30. Inför en ombyggnad av kv. Överkikaren 30 har AIX byggnadsantikvarier utfört en kulturmiljöanalys av området kring... Läs mer

Slussgården
Stockholm

Nystavaren och Valören. AIX Arkitekter har tagit fram två separata kulturmiljöanalyser för två platser i Eskilstuna stad – kv.... Läs mer

Norconsult AB
Eskilstuna

Saltsjöbanan. AIX byggnadsantikvarier har på uppdrag av GRID Arkitektur genomfört en kulturmiljöanalys av Saltsjöbanans... Läs mer

Trafikförvaltningen och Nacka kommun genom GRID Arkitektur AB
Nacka

Gamla Kronobageriet. Kronobageriet på Sibyllegatan är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. Byggnadens två äldsta delar... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Hällsboskolan. Hällsboskolan är en specialskola för elever med grava språkproblem. Verksamheten har nyligen flyttat in i sina... Läs mer

Akademiska Hus och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Konradsberg, Stockholm

Drottningholms slottspark. Drottningholms slottsområde är en av landets främsta historiska miljöer med bevarade trädgårdsanläggningar... Läs mer

Statens fastighetsverk
Drottningholm

Ytterjärna kyrka. De äldsta delarna av Ytterjärna kyrka uppfördes redan i slutet av 1100-talet och av dessa återstår idag tornets... Läs mer

Södra Öknebo pastorat
Ytterjärna, Södertälje kommun

Paviljongen i Tegnérlunden. Paviljongen i Tegnérlunden var sedan några decennier färgsatt i mörkbrunt med räckesspjälor i vitt. Inför... Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning, genom Topia landskapsarkitekter AB
Stockholm

Uranus 4. AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren Aberdeen Asset Management varit antikvariskt sakkunniga under ett... Läs mer

Aberdeen Asset Management
Södertälje

Barnhuset 25. Inför en ombyggnad har AIX Arkitekter gjort en antikvarisk förundersökning för fastigheten Barnhuset 25.... Läs mer

AB Folkets hus i Stockholm
Stockholm

Gripsholms slott. AIX antikvarier har som underkonsulter till slottsarkitekt Jakob Strömholm på HOS Arkitekter arbetat med framtagande... Läs mer

Statens fastighetsverk genom HOS Arkitekter
Strängnäs

Filmhuset. Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering... Läs mer

Svenska Filminstitutet
Stockholm

Dalarö Strand hotell. Dalarö hotell ligger på södra Dalarö, invid färjelägret med trafik mot Ornö. Värdshusverksamhet har funnits... Läs mer

Haninge kommun
Dalarö, Haninge

Manillaskolan. På uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV) har AIX utfört en antikvarisk förundersökning av Manillaskolan.... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Kv Blästern. AIX arbetar sedan hösten 2011 med ett projekt som syftar till att göra en mycket långtgående rekonstruktion av... Läs mer

GE Real Estate / Kungsleden
Stockholm

Gamla Riksarkivet. Gamla Riksarkivet är en av landets bästa bevarade institutionsbyggnader från sent 1800-tal. Husets exteriör och... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

C-hallen Tennisstadion. Tennispaviljongen från 1896 är världens äldsta inomhushall för tennis som fortfarande är i bruk. Den uppfördes... Läs mer

Sveriges Centralförening för idrottens främjande
Stockholm

Kabelverket. I kvarteret Kabelverket 2 finns LM Ericssons tidigare kabelfabrik. Fabriken var verksam från 1910-talet fram till... Läs mer

JM AB
Stockholm

Bromma kyrkas lanternin. Bromma kyrka är en medeltida kyrka med sina äldsta delar i form av ett torn från 1100-talet. AIX har medverkat med... Läs mer

Bromma församling
Bromma

Bromma kyrkas klockstapel. Klockstapeln vid Bromma kyrka uppfördes vid 1600-talets slut. AIX har medverkat med antikvarisk expertis vid... Läs mer

Bromma församling
Bromma

Skeppsholmsbron. AIX har, som underkonsult till husarkitekt Anders Jönsson på AJ Landskapsarkitekter AB, tagit fram ett vårdprogram... Läs mer

Statens fastighetsverk genom Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Stockholm

Roslags-Näsby. På uppdrag av Täby kommun har AIX utfört en antikvarisk utredning av fem byggnader i västra Roslags-Näsby.... Läs mer

Täby kommun
Täby

Stockholms Handelskammare. AIX har på uppdrag av fastighetsägaren Stockholms Handelskammares arkitekter utfört en antikvarisk... Läs mer

Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
Stockholm

Stockholm Stadion. AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren tagit fram antikvariska förundersökningar och dokumentationer i... Läs mer

Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
Stockholm

Lidingöbanan. AIX Arkitekter har inför den planerade upprustningen och moderniseringen av Lidingöbanan genomfört en... Läs mer

SL genom Ramböll
Lidingö

Hallwylskas terrasser. Under våren 2012 byttes tätskikt och trasiga granitdelar på Hallwylska museets terrasser mot gården. AIX utförde... Läs mer

Statens Fastighetsverk
Stockholm

Lappkärrsberget. Bristen på både studentbostäder och mark att bygga på är påtaglig i Stockholm. På grund av detta planeras... Läs mer

EBAB för beställaren Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm

Konstnärshuset. Konstnärshuset i kvarteret Skravelberget mindre i Stockholm har alltsedan det invigdes 1899 hyst Svenska... Läs mer

Svenska Konstnärernas Förening
Stockholm

Danderyds kajer. På uppdrag av Norconsult AB och genom Forsen projekt projektledning har AIX gjort en antikvarisk utredning av... Läs mer

Norconsult AB, genom Forsen projekt projektledning, på uppdrag av Danderyds kommun
Danderyd

Bergianska trädgården. Ett vårdprogram för Bergianska trädgården togs fram 2010. När byggnaderna Bleket och Professorsvillan härefter... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Anticimex. Anticimex kontorsbyggnad vid sjön Trekanten i Gröndal är en typisk representant för 1980-talets ambitiösa... Läs mer

Anticimex
Stockholm

Lidingö Stadshus. Lidingö stadshus, ritat av Sten Samuelsson arkitektkontor och färdigställt 1975, var ursprungligen tänkt som en... Läs mer

Lidingö stad
Stockholm

Carl Eldhs Ateljé. Carl Eldh (1873-1954) tillhör en av de mest inflytelserika svenska skulptörerna från 1900-talets första hälft och... Läs mer

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Stockholm

Kv Cephalus. På uppdrag av Riksdagsförvaltningen har AIX gjort en antikvarisk förundersökning för Kanslihusannexet, Kv... Läs mer

Riksdagsförvaltningen
Stockholm

Sv. Ambassad, Vilnius. Ambassadanläggningen förvaltas av Statens fastighetsverk och på deras uppdrag har AIX utarbetat ett vårprogram... Läs mer

Statens fastighetsverk
Vilnius, Litauen

Skravelberget mindre 9. Två av det sena 1800-talets praktfulla bostadshus på Norrmalmstorg har nyligen byggts om till Nobis hotell. Det... Läs mer

Anders Bodin Fastigheter AB
Stockholm

Villa Erskine. Villa Erskine, ritad av och uppförd som bostadshus för arkitekt Ralph Erskine, stod färdig för inflyttning 1963.... Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län
Ekerö

Telefonfabriken. L M Ericssons huvudfabrik i Midsommarkransen uppfördes 1938-40 och är av riksintresse för kulturmiljövården samt... Läs mer

Vasakronan
Stockholm

Åkeshovs Slott. Orangeriet vid Åkeshovs slott uppfördes på 1740-talet. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman, som arbetade med en... Läs mer

AB Stadsholmen
Stockholm

Årsta havsbad. Småstugeområdet Årsta havsbad planerades av Sven Wallander för HSB som en enhetlig miljö med enkla funkisstugor i... Läs mer

Haninge kommun
Haninge

Uppenbarelsekyrkan. Uppenbarelsekyrkan invigdes 1913 och var en gåva från Knut och Alice Wallenberg till Saltsjöbadens församling.... Läs mer

Saltsjöbadens församling
Saltsjöbaden

Luma lampfabrik. Luma lampfabrik vid Hammarby Sjö är ett av landets främsta industriminnen och ett av de första exemplen på... Läs mer

Fabege Storstockholm AB
Stockholm

Kv Krubban. Sedan 1930-talet har Riksantikvarieämbetet och Historiska museet haft sina lokaler i kvarteret Krubban.... Läs mer

Statens Fastighetsverk
Stockholm