Vid en ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis medverkar i såväl planerings- som byggprocessen. Utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har ett juridiskt skydd enligt plan- och bygglagen (PBL), kulturminneslagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM). Inför ändring av sådan bebyggelse kan den berörda myndigheten kräva att byggherren anlitar antikvarisk kompetens. Fler av våra antikvarier är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt BFS 2011:15 KUL 2 och kan medverka under hela projekteringen.

Nedan visas ett urval av de många projekt där AIX varit antikvarisk medverkande.

Projekt
Beställare
ort
Tengbom arkitekter
Stockholm
Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen AB
Stockholm
City Hotell and Apartments AB
Solna
Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Akademiska hus
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Akademiska Hus och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Konradsberg, Stockholm
Södra Öknebo pastorat
Ytterjärna, Södertälje kommun
Aberdeen Asset Management
Södertälje
AB Folkets hus i Stockholm
Stockholm
Svenska Filminstitutet
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Sveriges Centralförening för idrottens främjande
Stockholm
Bromma församling
Bromma
Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
Stockholm