• Projekt / Antikvariska uppdrag / Antikvarisk medverkan

 • Vid en ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis medverkar i såväl planerings- som byggprocessen. Utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har ett juridiskt skydd enligt plan- och bygglagen (PBL), kulturminneslagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM). Inför ändring av sådan bebyggelse kan den berörda myndigheten kräva att byggherren anlitar antikvarisk kompetens. Fler av våra antikvarier är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt BFS 2011:15 KUL 2 och kan medverka under hela projekteringen.

  Nedan visas ett urval av de många projekt där AIX varit antikvarisk medverkande.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen AB
  Stockholm
  City Hotell and Apartments AB
  Solna
  Stockholms Konserthusstiftelse
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Akademiska hus
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Akademiska Hus och Specialpedagogiska skolmyndigheten
  Konradsberg, Stockholm
  Södra Öknebo pastorat
  Ytterjärna, Södertälje kommun
  Aberdeen Asset Management
  Södertälje
  AB Folkets hus i Stockholm
  Stockholm
  Svenska Filminstitutet
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Sveriges Centralförening för idrottens främjande
  Stockholm
  Bromma församling
  Bromma
  Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
  Stockholm
  Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
  Stockholm
  Statens Fastighetsverk
  Stockholm
  Svenska Konstnärernas Förening
  Stockholm