Vid en ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis medverkar i såväl planerings- som byggprocessen. Utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har ett juridiskt skydd enligt plan- och bygglagen (PBL), kulturminneslagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM). Inför ändring av sådan bebyggelse kan den berörda myndigheten kräva att byggherren anlitar antikvarisk kompetens. Fler av våra antikvarier är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt BFS 2011:15 KUL 2 och kan medverka under hela projekteringen.

Nedan visas ett urval av de många projekt där AIX varit antikvarisk medverkande.

Projekt
Beställare
ort

Folkoperan. AIX Arkitekter har på Folkoperans uppdrag omgestaltat salongen från skiss till färdigställande. Den bärande idén... Läs mer

Folkoperan AB
Stockholm

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya... Läs mer

Profi AB
Stockholm

Östermalms saluhall. Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambitionsnivå beträffande... Läs mer

Tengbom arkitekter
Stockholm

Stenbockska palatset. Vi har utfört uppdraget Antikvarisk medverkan har i samband med invändiga upprustningsarbeten i SBM Stenbockska... Läs mer

Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm

Nationalmuseum. Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018 efter fyra års ombyggnad. AIX har varit antikvariskt ansvariga under... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Nordiska Kompaniet. Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia som handelspalats på Hamngatan i Stockholm. Den stora jugendbyggnaden... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Parkaden. NK:s parkeringshus Parkaden är det enda bevarade parkeringshuset från den stora cityomvandlingen i Stockholm på... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Hedvig Eleonora skola. Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter... Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm

Entréhallen på Centralen. AIX har för Jernhusen projekterat ombyggnaden av entréhallen på Stockholms central med syfte att arkitektoniskt och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Hotel Asplund. Arkitekt Gunnar Asplund ritade anläggningen för Statens bakteriologiska laboratorium som stod klar 1937 i Huvudsta i... Läs mer

City Hotell and Apartments AB
Solna

Stockholms Konserthus. På uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse arbetar vi med renovering av Stockholms Konserthus. En genomgående... Läs mer

Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm

Boston grill. I Stockholms Central sydvästra hörn huserar sedan januari 2016 restaurangen Boston Grill. Från 1871 fanns i... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Byggnadsminnet i KMH. AIX antikvarier har på uppdrag av Akademiska hus sedan 2009 varit engagerade i området kring Kungliga... Läs mer

Akademiska hus
Stockholm

Södra paviljongen. Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Luzette. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Gamla Kronobageriet. Kronobageriet på Sibyllegatan är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. Byggnadens två äldsta delar... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Hällsboskolan. Hällsboskolan är en specialskola för elever med grava språkproblem. Verksamheten har nyligen flyttat in i sina... Läs mer

Akademiska Hus och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Konradsberg, Stockholm

Ytterjärna kyrka. De äldsta delarna av Ytterjärna kyrka uppfördes redan i slutet av 1100-talet och av dessa återstår idag tornets... Läs mer

Södra Öknebo pastorat
Ytterjärna, Södertälje kommun

Uranus 4. AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren Aberdeen Asset Management varit antikvariskt sakkunniga under ett... Läs mer

Aberdeen Asset Management
Södertälje

Barnhuset 25. Inför en ombyggnad har AIX Arkitekter gjort en antikvarisk förundersökning för fastigheten Barnhuset 25.... Läs mer

AB Folkets hus i Stockholm
Stockholm

Filmhuset. Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering... Läs mer

Svenska Filminstitutet
Stockholm

Gamla Riksarkivet. Gamla Riksarkivet är en av landets bästa bevarade institutionsbyggnader från sent 1800-tal. Husets exteriör och... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

C-hallen Tennisstadion. Tennispaviljongen från 1896 är världens äldsta inomhushall för tennis som fortfarande är i bruk. Den uppfördes... Läs mer

Sveriges Centralförening för idrottens främjande
Stockholm

Bromma kyrkas klockstapel. Klockstapeln vid Bromma kyrka uppfördes vid 1600-talets slut. AIX har medverkat med antikvarisk expertis vid... Läs mer

Bromma församling
Bromma

Stockholms Handelskammare. AIX har på uppdrag av fastighetsägaren Stockholms Handelskammares arkitekter utfört en antikvarisk... Läs mer

Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
Stockholm

Stockholm Stadion. AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren tagit fram antikvariska förundersökningar och dokumentationer i... Läs mer

Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
Stockholm

Hallwylskas terrasser. Under våren 2012 byttes tätskikt och trasiga granitdelar på Hallwylska museets terrasser mot gården. AIX utförde... Läs mer

Statens Fastighetsverk
Stockholm

Konstnärshuset. Konstnärshuset i kvarteret Skravelberget mindre i Stockholm har alltsedan det invigdes 1899 hyst Svenska... Läs mer

Svenska Konstnärernas Förening
Stockholm

Skravelberget mindre 9. Två av det sena 1800-talets praktfulla bostadshus på Norrmalmstorg har nyligen byggts om till Nobis hotell. Det... Läs mer

Anders Bodin Fastigheter AB
Stockholm

Telefonfabriken. L M Ericssons huvudfabrik i Midsommarkransen uppfördes 1938-40 och är av riksintresse för kulturmiljövården samt... Läs mer

Vasakronan
Stockholm

Åkeshovs Slott. Orangeriet vid Åkeshovs slott uppfördes på 1740-talet. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman, som arbetade med en... Läs mer

AB Stadsholmen
Stockholm

Kv Krubban. Sedan 1930-talet har Riksantikvarieämbetet och Historiska museet haft sina lokaler i kvarteret Krubban.... Läs mer

Statens Fastighetsverk
Stockholm