För att ta tillvara en byggnads kvaliteter krävs kännedom om dess bakgrund. En antikvarisk förundersökning (AFU) beskriver förutsättningslöst byggnaden och dess kulturhistoriska värden.

Förundersökningen kartlägger byggnadens historia, dess förändring över tid och beskriver hur väl bevarad den är i dag. En AFU kan även innehålla råd om hur byggnadens värden kan tas tillvara. Förundersökningen fungerar som ett underlag för byggnadens förvaltning, projektering för ändring eller myndigheternas tillståndsprövning.

En AFU utförs med fördel tidigt i ett projekt så hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden följer processen. AIX har lång erfarenhet av att ta fram antikvariska förundersökningar. Projekten nedan är ett urval av de många uppdrag vi utfört.

Projekt
Beställare
ort

Nordiska Kompaniet. Nordiska Kompaniet har en hundraårig historia som handelspalats på Hamngatan i Stockholm. Den stora jugendbyggnaden... Läs mer

Hufvudstaden
Stockholm

Hedvig Eleonora skola. Hedvig Eleonora skola har fått sitt namn efter den församling som den är belägen i och uppfördes år 1884 efter... Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm

Entréhallen på Centralen. AIX har för Jernhusen projekterat ombyggnaden av entréhallen på Stockholms central med syfte att arkitektoniskt och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Stockholm Central. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen AB
Stockholm

Boston grill. I Stockholms Central sydvästra hörn huserar sedan januari 2016 restaurangen Boston Grill. Från 1871 fanns i... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Södra paviljongen. Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Luzette. AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens... Läs mer

Jernhusen
Stockholm

Barnhuset 25. Inför en ombyggnad har AIX Arkitekter gjort en antikvarisk förundersökning för fastigheten Barnhuset 25.... Läs mer

AB Folkets hus i Stockholm
Stockholm

Filmhuset. Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering... Läs mer

Svenska Filminstitutet
Stockholm

Manillaskolan. På uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV) har AIX utfört en antikvarisk förundersökning av Manillaskolan.... Läs mer

Statens fastighetsverk
Stockholm

Kv Blästern. AIX arbetar sedan hösten 2011 med ett projekt som syftar till att göra en mycket långtgående rekonstruktion av... Läs mer

GE Real Estate / Kungsleden
Stockholm

Stockholms Handelskammare. AIX har på uppdrag av fastighetsägaren Stockholms Handelskammares arkitekter utfört en antikvarisk... Läs mer

Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
Stockholm

Stockholm Stadion. AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren tagit fram antikvariska förundersökningar och dokumentationer i... Läs mer

Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
Stockholm

Konstnärshuset. Konstnärshuset i kvarteret Skravelberget mindre i Stockholm har alltsedan det invigdes 1899 hyst Svenska... Läs mer

Svenska Konstnärernas Förening
Stockholm

Anticimex. Anticimex kontorsbyggnad vid sjön Trekanten i Gröndal är en typisk representant för 1980-talets ambitiösa... Läs mer

Anticimex
Stockholm

Lidingö Stadshus. Lidingö stadshus, ritat av Sten Samuelsson arkitektkontor och färdigställt 1975, var ursprungligen tänkt som en... Läs mer

Lidingö stad
Stockholm

Kv Cephalus. På uppdrag av Riksdagsförvaltningen har AIX gjort en antikvarisk förundersökning för Kanslihusannexet, Kv... Läs mer

Riksdagsförvaltningen
Stockholm

Skravelberget mindre 9. Två av det sena 1800-talets praktfulla bostadshus på Norrmalmstorg har nyligen byggts om till Nobis hotell. Det... Läs mer

Anders Bodin Fastigheter AB
Stockholm

Åkeshovs Slott. Orangeriet vid Åkeshovs slott uppfördes på 1740-talet. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman, som arbetade med en... Läs mer

AB Stadsholmen
Stockholm

Luma lampfabrik. Luma lampfabrik vid Hammarby Sjö är ett av landets främsta industriminnen och ett av de första exemplen på... Läs mer

Fabege Storstockholm AB
Stockholm