För att ta tillvara en byggnads kvaliteter krävs kännedom om dess bakgrund. En antikvarisk förundersökning (AFU) beskriver förutsättningslöst byggnaden och dess kulturhistoriska värden.

Förundersökningen kartlägger byggnadens historia, dess förändring över tid och beskriver hur väl bevarad den är i dag. En AFU kan även innehålla råd om hur byggnadens värden kan tas tillvara. Förundersökningen fungerar som ett underlag för byggnadens förvaltning, projektering för ändring eller myndigheternas tillståndsprövning.

En AFU utförs med fördel tidigt i ett projekt så hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden följer processen. AIX har lång erfarenhet av att ta fram antikvariska förundersökningar. Projekten nedan är ett urval av de många uppdrag vi utfört.

Projekt
Beställare
ort
Hufvudstaden
Stockholm
Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen AB
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
Jernhusen
Stockholm
AB Folkets hus i Stockholm
Stockholm
Svenska Filminstitutet
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
GE Real Estate / Kungsleden
Stockholm
Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
Stockholm
Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
Stockholm
Svenska Konstnärernas Förening
Stockholm
Anticimex
Stockholm
Lidingö stad
Stockholm
Riksdagsförvaltningen
Stockholm
Anders Bodin Fastigheter AB
Stockholm
AB Stadsholmen
Stockholm
Fabege Storstockholm AB
Stockholm