• Projekt / Antikvariska uppdrag / Antikvarisk förundersökning

 • För att ta tillvara en byggnads kvaliteter krävs kännedom om dess bakgrund. En antikvarisk förundersökning (AFU) beskriver förutsättningslöst byggnaden och dess kulturhistoriska värden.

  Förundersökningen kartlägger byggnadens historia, dess förändring över tid och beskriver hur väl bevarad den är i dag. En AFU kan även innehålla råd om hur byggnadens värden kan tas tillvara. Förundersökningen fungerar som ett underlag för byggnadens förvaltning, projektering för ändring eller myndigheternas tillståndsprövning.

  En AFU utförs med fördel tidigt i ett projekt så hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden följer processen. AIX har lång erfarenhet av att ta fram antikvariska förundersökningar. Projekten nedan är ett urval av de många uppdrag vi utfört.

  Projekt
  Beställare
  ort
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen AB
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  Jernhusen
  Stockholm
  AB Folkets hus i Stockholm
  Stockholm
  Svenska Filminstitutet
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  GE Real Estate / Kungsleden
  Stockholm
  Stockholms Handelskammare genom Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
  Stockholm
  Idrottsförvaltningen, Stockholm stad
  Stockholm
  Svenska Konstnärernas Förening
  Stockholm
  Anticimex
  Stockholm
  Lidingö stad
  Stockholm
  Riksdagsförvaltningen
  Stockholm
  Anders Bodin Fastigheter AB
  Stockholm
  AB Stadsholmen
  Stockholm
  Fabege Storstockholm AB
  Stockholm