Vi formger utställningen Ytspänning - Kallt krig i Östersjön 1979-89

Vi har för Marinmuseum i Karlskrona arbetat med formgivningen av utställningen Ytspänning – Kallt krig i Östersjön 1979-89. Det är museets största satsning sedan det invigdes 1997. Utställningen behandlar Kalla Kriget och händelser runt Östersjön.

Genom utställningsformgivningen vill vi lyfta fram att vi levde i en delad värld och att hotbilder var en del av denna världsbild. Centralt i utställningen är mötet med människan i Kalla Kriget och genom berättelser och vittnesmål belyses vår närhistoria. Besökaren kan med olika sinnen, i ett passivt eller mera aktivt deltagande, ta till sig kunskapen i utställningen. Här finns även utrymme att själv lämna ett avtryck i utställningen och dela med sig av sina erfarenheter eller reflektioner.

Den 4 juni 2010 invigdes utställningen av kulturministern som klippte bandet.

http://www.marinmuseum.se/sv/Utstallningar/Ytspanning-kalla-krigets-80-tal/

Foto: AIX Arkitekter