Inredning och hyresgästanpassning för PR-byrå i nya lokaler vid Slussen

PR-byrån Westander kontaktade AIX inför deras flytt till Slussen. Vår uppgift blev att i samråd med deras referensgrupp ta fram ett nytt koncept för vad de vill uttrycka och förmedla till både kunder och anställda. Stor vikt lades vid färgsättningen och en lekfull anda.

Halva lokalen vetter ut mot en magnifik utsikt. Där placerade vi den interna kontorsdelen som möblerades i öppet landskap. I lokalens andra halva fördelar sig olika typer av utbildningsrum som spänner från mer traditionella mötes- och utbildningsrum till rum som i nära samråd med Westander utvecklades för att passa dem mer specifikt, där finns nu till exempel idé-labb för fria tankar och rum för medieträning.

Eftersom entrékorridoren ligger i den del av lokalen som saknar utsikt dekorerades den med fält i olika kulörer. På så vis balanseras lokalen genom denna pendang till den fina utsikten.