Nybyggnad av skola för 400 elever i Hammarby Sjöstad

Efter att ha deltagit i parallellskiss för hela Hammarby sjöstads stadsstruktur fick vi uppdraget att utforma en skola baserad på Vittra förskolor och skolors undervisningssystem. Vi har utfört programutredning, detaljplaneunderlag, förslagshandling samt bygghandlingar för ny skola om ca 4 500 kvm för elever mellan   6-16 år. Av markvärdesskäl är skolan gestaltad som en innerstadsbyggnad i traditionell femvåningsskala. Stor vikt har lagts vid användande av långsiktigt hållbara material och system.

Foto: Lars Grönwall