Ny karaktärsbyggnad i Vilundaparken

Idrotts- och rekreationsområdet Vilundaparken innehåller gräsplaner, ishall, sporthall, simhall och naturområden. Området står inför en uppgradering med början i en ny anläggning för simsport och rekreationsbad. AIX inbjöds till parallella uppdrag med ambition att ge Vilundaparken en ny karaktärsbyggnad. Programytan är ca 4 000 m2.

Illustration: AIX