Vård- och underhållsplan för arkitektvilla

Villa Erskine, ritad av och uppförd som bostadshus för arkitekt Ralph Erskine, stod färdig för inflyttning 1963. Bostadsbyggnaden, Kontoret och garagebyggnaden är alla uppförda i stommar av lättbetongplank och har ett säreget, och för Ralph Erskine typiskt, karaktärsfullt uttryck. Sedan Ralph Erskines bortgång 2005 ägs och förvaltas idag Villa Erskine av hans arvingar. Villa Erskine är idag förklarad som enskilt byggnadsminne med tillhörande skyddsföreskrifter. I samband med att egendomen nu står inför en kommande försäljning har AIX, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, utarbetat en Vård- och Underhållsplan för både byggnader och den tillhörande tomten.

Foto: AIX Arkitekter