Inbjuden tävling med förslag till sportcenter

Vi kvalificerade oss till en inbjuden tävling för ombyggnad och komplettering av idrottsanläggningen Richard Mique Gymnase i Versailles, Frankrike. Uppdraget omfattade förslag till 2300 kvadratmeter idrott- och multifunktionshall, fäktningsrum, omklädningsrum och andra utrymmen så som entréhall, förråd och tekniska lokaler samt angränsande utomhusmiljö. Tillsammans med våra franska samarbetspartners Dumont LeGrand Architectes från Paris skapade vi ett förslag med tonvikt på träteknik, framför allt Massivträ.

Illustration: AIX