Stadsutveckling av Upplands Väsby stationsområde

Vi valdes till parallelluppdrag för stadsutveckling av Upplands Väsby stationsområde. Kommunen vill genom det parallella uppdraget få förslag och idéer på hur området kan utvecklas, vilka möjligheter och hinder som finns och vilken attraktionskraft som kan skapas.

Visionen är ett stationsområde med resecentrum och kulturhus mot ett centralt samlande torg. Vårt förslag skapar en flexibel trafiklösning inom ramen för en utökad stadsbyggnad, där de olika delarna blandas och underordnas. Resecentrumet ingår i ett kvarter. Med ambitionen att minimera baksidor samtidigt som kvarteren öppnas mot flera håll och skapar en levande stationsgata med liv och rörelse. Innanför de tillagda kvarteren skapas en lugnare stadstillvaro, dit också ån som rinner vid järnvägen flyttas.

Illustration: AIX Arkitekter