• Kata Gård, Varnhem. Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter.
    • Kata Gård, Varnhem

Utställningslokal, Kata gård, Varnhem

2005 inleddes utgrävningar av en kulle intill Varnhems klosterkyrka. Man fann där rester av en gårdskyrka från 900-talet som vittnar om att Västergötland kristnades 100 år tidigare än vad som var känt. Ruinen är lämningar av Sveriges äldsta kristna kyrkorum och förmodligen även äldsta rum överhuvudtaget. Kata heter kvinnan som styrde gården och lät bygga kyrkan, varför platsen fått namnet Kata gård.

För att göra den gamla kyrkan tillgänglig för besök måste kyrkogrunden med sina gravplatser skyddas från väder och vind. Med en överbyggnad skyddas grunden, men bildar också ett rum för upplevelse och gestaltning av berättelser om platsen och dess historia. Byggnaden är konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt, en takstol. Takstolarna är placerade på horisontella syllar av limträ, som vilar på ett antal pelare i marken. Byggnadens lutande väggar är täckta av ett trätjärat faltak. Rummet över grunden ligger öppet för att kunna se murverket från ovan. Längs glasade räckesbröstningar kan man se källare till långhus och kor. Även Katas grav från mitten av 1000-talet kommer att kunna ses genom glasat golv uppifrån. Ett genombrott i kalkstensmuren synliggör snittet av grundmuren och ger tillträde till stenkällaren. Golvet i källaren får enkel brädtäckning över jorden. En eldriven hissplattform med glasade väggar installeras mellan källare och överbyggnad som tillgängligt alternativ till entrétrappan.

Överbyggnaden som gränslar över ruingrund och grav är 12 meter bred, 19 meter lång samt 12 meter hög. Byggnaden är utan uppvärmning. Den befintliga vägen på klosterkyrkans mark får hårdgjord yta för att underlätta besöket uppe på kullen.

I maj 2017 invigdes utställningslokalen och väderskyddet över ruinen av Sveriges äldsta kyrka.