Multihall och kulturcentrum vid Vårbergs IP

Målet är att utveckla den befintliga idrottsplatsen till ett inkluderande idrotts- och kulturcentrum som aktiverar alla närboende, såväl flickor som pojkar, unga som gamla. Projektet har som mål att nå de som inte är fysiskt aktiva med särskilt fokus på flickor.

Förutom en multihall för idrott – teknikhall för fotboll, idrottshall och boulehall – planerar Stockholms stad ett kulturcentrum med scen för musik och teater, fritidsgård och café. Istället för den sedvanliga inhägnade idrottsplatsen planläggs en mer öppen parkmiljö med både sociala ytor och tre fotbollsplaner, ytor för spontanidrott, boule och upplyst löparbana.

Vårbergs IP ingår i stadens initiativ Fokus Skärholmen med målet att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Skärholmen har ett levande centrum och natursköna omgivningar men det har knappt byggts här sedan miljonprogrammets tid. Nu planerar staden 4000 nya bostäder, förskolor, skolor, närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. Vårbergs IP blir en naturlig samlingsplats för stadsdelen.