Vita munken och Kockenburg

I en anbudstävling med hård konkurrens har AIX Arkitekters utställningsgrupp tillsammans med vår samarbetspartner Velourfilm vunnit uppdraget att levandegöra bastionerna på Varbergs fästning.

Varbergs fästning är en plats med stark karaktär. Den enorma fästningen ligger som en gigantisk krigsmaskin i utkanten av staden. På fästningen möter vi miljöerna i Vita Munken och Kockenburg. Murverk, fästningskonstruktionen, kanonrum, förbindelsegångar och fängelsehålor med ojämna golv, skrovliga murade väggar, skottgluggar med det kontrasterande dagsljuset är en miljö som talar starkt för sig själv. Miljön har stort kulturhistoriskt värde och starka bevarandekrav vilket kräver särskild hänsyn. De som besöker fästningen idag är svenska och internationella turister, ortsbefolkning, skolklasser och särskilt intresserade. Det finns många och spännande berättelser att föra fram om fästningen, om de människor som levt där och om den tid de levde i.

Vi vill att man skall känna platsen och ta till sig historien genom hjärtat. Bryta distansen i tid och levandegöra människoöden mot fonden av historiska förlopp. Besökarna kommer själva kunna upptäcka och utforska fästningen och dess historia, i sin egen takt och efter intresse. Vår målsättning är att besökarna kommer att kunna fascineras av miljön oberoende av nationalitet, ålder, kön och kulturell bakgrund. Fästningen är äkta och påtaglig i sin materialitet och därför är det viktigt att material och formgivning kan stå i miljön under lång tid och åldras värdigt. Besökare skall vilja komma tillbaka därför att upplevelsen genomgående håller hög kvalitet.

Illustration: AIX